Ulaş Sunata

Kurucu Direktör
Sosyoloji

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İstatistik lisansı ve Sosyoloji yüksek lisansını tamamladıktan sonra Sosyoloji alanında doktora yeterliliğini aldı. Göç araştırmalarına ilgisi nedeniyle doktora tezi çalışması için Almanya’nın Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü’nden (IMIS) davet aldı. DAAD ve Hans-Böckler Vakfı burslarını kazanarak sosyoloji doktora çalışmasını Osnabrück Üniversitesi’nde 2010 yılında bitirdi. Beş yılı aşkın süredir Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tam zamanlı öğretim üyesidir. Başta Türkiye-Almanya uzamı olmak üzere 15 yılı aşkın süredir göç ve diaspora çalışmaları konusunda çalışan Sunata’nın Almanya’da yayınlanmış iki kitabının yanı sıra göç, küreselleşme, diaspora, şehirleşme ve toplumsal cinsiyet alanlarında yayınlanmış çok sayıda akademik makalesi bulunmaktadır. Türkiye’deki diasporalar başlıklı kapsamlı bir proje yürütmüştür. Son yıllarda Çerkes diasporası ve Suriyeli mülteciler konularına yoğunlaşmıştır. TÜBİTAK destekli “Türkiye’deki Diasporalar: Kuzey-Batı Kafkasya Halkları Örneği” başlıklı projeyi başarıyla tamamlamıştır. 2013’ten beri mültecilerle ilgili farklı kamp ve şehirlerde saha çalışmaları yapmaktadır. Göçün ve kentin sürekli artan önemini değerlendiren Sunata, disiplinlerarasılığı ve takım çalışmasını daha güçlendirmek adına Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUMUS) kuruculuğunu üstlenmiştir.