Tuba Bircan

Sosyal ve Siyasi Bilimler alanında doktora derecesi olan bir sosyal bilimci ve istatistikçidir. Leuven Üniversitesi, Belçika’da HIVA Çalışma ve Toplum Araştırma Merkezi’nde çalışmaktadır. Çalışmalarındaki ilgi alanları göç, (toplumsal) algı, sosyal uyum, çeşitlilik, eşitsizlik, suç ve siyasi ekonomidir. Özellikle sosyal bilimlerde kantitatif metodolojide uzmanlaşmıştır. Dr. Bircan şu anda Suriyeli mülteci akınının toplum ve otorite algısı ve gelecek bütünleşme açısından ekonomik ve siyasi sonuçları üzerine çalışmaktadır. Daha önceki yayınları göç, suç ve ekonomik dezavantajlara yoğunlaşır. Çalışmaları European Journal of criminology, British Journal of Criminology, Migration Letters gibi uluslararası dergilerde ve çeşitli kitaplarda yayınlanmıştır.