Barış Ülker

Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji alanında doktora derecesini 2012 yılında Orta Avrupa Üniversitesi’nden aldı. Çalışmaları boyunca Humboldt Üniversitesi, Howard Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulundu. Şu anda Technical University Berlin’de Center for Metropolitan Studies bünyesinde ve BAU International Berlin Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisidir. Şu anki araştırma konuları, somürge dönemi ve sonrasında devlet ilişkileri, idari öznellikler ve şehrin mekansal yeniden yapılandırılmalarının antropolojisi üzerine yoğunlaşaktadır. Barış Ülker’in çalışması Alman Araştırma Vakfı (DFG), Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), Max Planck Enstitüsü (MPI), Ernst Reuter Arşiv Vakfı ve Viyana Bilim ve Teknoloji Fonu (WWTF) tarafından desteklenmiştir.