Selma Bardakcı

Selma Bardakcı, 2016 yılında ABD’de genç profesyonel liderleri yetiştiren ve onların farklı NGO’larda tecrübe kazanmasını sağlayan Atlas Corps Fellowship programına kabul edilmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik, Uygulama ve Araştırma Merkezi’inde Müdür Yardımcısı olarak çalışan Selma Bardakcı 2016-2017 senesi için Atlas Corps fellowu olarak Washington D.C.’de çalışmalarına devam etmektedir. Lisans derecesini Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alan Selma Bardakcı, yüksek lisansını aynı üniversitenin Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Ayrıca, lisans döneminde Almanya’da European University Viadrina’da Erasmus değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. 2012 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından fonlanan; Young Turkey- Young Amerika isimli programı yürütmüştür. Yine aynı merkezde Siyaset Okulu Amerika programının organizasyonunda yer alarak ABD iç - dış politikası ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gibi konularla ilgilenmektedir. Ayrıca; Co- Opinion adlı platformda Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki gençlik politikaları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’de sayıları 2 milyonun üzerinde olan Suriyeli mültecilerle ilgili Al- Shami Kitchen projesinde yer almaktadır. Projenin amacı özellikle Suriyeli mülteci kadınların sosyal ve ekonomik olarak Türkiye toplumuna entegrasyonunu sağlamaktır.