Kristen Biehl

Oxford Üniversitesi’nin Sosyal ve Kültürel Antropoloji Enstitüsü (ISCA) ve Göç, Politika ve Toplum Merkezi’nde (COMPAS) doktora adayıdır. 2006 itibariyle, akademik ve profesyonel olarak Türkiye’de göçmen ve mülteci alanlarında yoğun araştırmalara katılmış, hem çeşitli göçmen ve mülteci topluluklarıyla hem de STK’lar ve kamu kuruluşlarıyla çalışmıştır. Şu an çalışmalarının yoğunlaştığı alanlar; yer ve mekan yapma, barınma, kayıtdışılık, kanunsuzluk, yönetimsellik çokkültürlülük ve kosmopolitanlık üzerinden göç, çeşitlilik ve şehir araştırmalarıdır. Devam eden doktora çalışması; şehrin yoğun göçle gelen çeşitlenmesi bağlamında, farklılıkların sosyal ve mekansal deneyimi, uygulaması ve yönetimini inceler.