Erol Yıldız

Şu anda Innsbruck Üniversitesi’nde profesördür. Erol Yıldız Köln Üniversitesi‘nde 1982-1984 yılları arasında Felsefe, Sosyoloji ve Pedagoji eğitimi aldıktan sonra 1984-1990 arası Pedagoji, Sosyoloji ve Psikoloji eğitimi almıştır. Doktorasını ise 1996 yılında Sosyoloji üzerine „Yarı Postmodernizm. Almanya’da azınlık söylemi problemlerinin Hollanda’daki alternatif yaklaşımlara dayanarak değerlendirilmesi“ konusunda yapmıştır. 2005 yılında Köln Üniversitesi’nde „Kosmopolitan Modernlik. Mekanların dünyaya açılması“ konusuyla sosyoloji doçentliğini almıştır. Erol Yıldız Lüxemburg Münih’te konuk profesörlük, Hamburg’da temsili doçentlik yapmıştır. Ayrıca Viyana Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak yer almıştır. Erol Yıldız Şubat 2014’ten beri doçentliğini „Göç ve Kültürlerarası Oluşum“ üzerine Avusturya Alpen Adria Klagenfurt Üniversitesi’nde yapmıştır. Mart 2014’ten beri İnnsbruck Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Göç ve Eğitim dersleri vermekte, aynı zamanda Göç ve Küreselleşme Araştırma Merkezi kurucularından ve üyelerinden görevlerini yürütmektedir. Çalışma yaptığı konular; göç, eğitim ve çeşitliliği, şehir ve kent ve post göçmen perspektiflerdir.