Ahmed Fahmy

Lise eğitimini Mısır’ın İskenderiye şehrinde tamamladı. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini sürdürmek için İstanbul’a geldi. 2015 yılında mezun olmasına rağmen halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde Sosyoloji ile çift anadal yapıyor. Aynı zamanda, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapıyor. Araştırma alanları; azınlık hakları, politik ve sosyal eşitsizliği, Ortadoğu siyaseti ve toplumu yanı sıra sosyal hareketlerdir. 2015 yılında BAUMUS’a katılarak, Türkiye'de göçmen ve mültecilerin karşı karşıya kaldığı göç konularında araştırma becerilerini geliştirmeyi ve bilgisini artırmayı amaçlamaktadır.