Betsy Joles

University of Texas Austin’de üçüncü sınıf lisans öğrencisi olarak Plan II Honors ve Uluslararası İlişkiler derecelerini almak üzere eğitim görmektedir. Mezuniyet tezine hazırlık amacıyla İstanbul’da bağımsız araştırma için bir sömestr geçirmektedir. Betsy’yi İstanbul’a çeken, şehrin mültecilerle geçirdiği demografik değişimine ve bu nüfus patlamasının şehir mekanındaki fiziksel tezahürüne duyduğu hayranlıktır. Araştırma ilgi alanları, iltica sürecinin ve devlet politikalarının mülteci nüfusun şehre entegrasyonunu etkilediği yollar, özellikle de bunların mutenalaşma ve diğer etnik gruplarla olan etkileşimle ilişkileridir. BAUMUS’la çalışmanın bu ilgilerini ileriki akademik hedefleri için geliştireceğini ve genişleteceğini ummaktadır.