Hakkımızda

Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) 2014 yazında İstanbul’da çalışmalarına başladı. BAUMUS Berlin, Washington, Gaziantep, Antakya, Urfa şubeleriyle güç kazandı ve Berlin Araştırma Enstitüsü ile koordineli çalışmalarını yürütmeye başladı.

Son 50 senedir, göç ve kent çalışmaları tüm dünyada köklü araştırma konuları haline gelmiştir. Bu konulara olan ilgi artışı, hakim araştırma metodlarında dönüşüm ve araştırma konularında çoğulcu bir yaklaşım ihtiyacı doğurmuştur. Göç ve şehir araştırmaları, doğası gereği disiplinlerarası konulardır ve fakülteler arasında işbirliği gerektirir.

BAUMUS Türkiye’de ve dünyada işbirliğiyle ilerleyecek çalışma yaklaşımları geliştiren araştırma merkezi ihtiyacını giderir. BAUMUS’un amacı, gerçekçi öneriler ve teklifler sunabilmek adına teori ve dataları kullanan araştırma modelleri üretmeyi hedefler. Çalışma alanını sadece teorik bilgi üretimiyle kısıtlamak yerine, pratik çözümler ve uygulanabilir öneriler oluşturmayı amaçlıyoruz.

BAUMUS, söyleşiler, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyerek, merkezin ilgi alanlarında çalışanların ve çalışmak isteyenlerin gelişimini sağlayacak eğitimler gerçekleştirir. BAUMUS, devlet ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, tartışma ve uygulama için bir platform olarak veri tabanlı bilgi kullanır.

Biz; Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Antropoloji, Ekonomi, Mimarlık ve Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama, İletişim, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Hukuk bölümlerinden olan öğrenci ve öğretim üyeleriyle büyüyen bir ekibiz. Direktörlüğünü Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Ulaş Sunata’nın yaptığı BAUMUS farklı disiplinlerden oluşan aktif bir çalışma ekibidir. Çalışma evreni olarak Suriyeli mülteciler konusuna öncelik verilmektedir.


Misyonumuz

Çalışma evreni olarak Suriyeli mülteciler konusuna öncelik veriyoruz.

BAUMUS, teori ve veri ile beslenen ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunan araştırma modelleri üretir.

Türkiye genelinde üniversitelerde göç ve kentle ilgili çalışmalar Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Antropoloji, Ekonomi, Şehir Bölge Planlama ve Mimarlık, Hukuk anabilim dallarında bulunmaktadır.