Geçici Koruma Çalıştayı BAUMUS katılımı ile gerçekleşti.

  • Eklendiği Tarih : 26/08/2019

Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Krizinin Etkilerini Hafifletmek için Türkiye’deki Ulusal Kurumların Desteklenmesi Projesi kapsamında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından Geçici Koruma Çalıştayı düzenlenmiştir.

3 gün boyunca devam eden Geçici Koruma Çalıştayı, ilk gün UNHCR ve GİGM bünyesindeki ilgili kişiler tarafından açılış konuşmaları ile başlamıştır. Daha sonrasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma konularında gelişmeleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirmeleriyle devam etmiştir. GİGM tarafından da sosyal uyum ve diğer başlık altındaki uygulamaları yürütmek açısından ne kadar önemli olduklarını belirtilen Sivil Toplum Kuruluşları, bu alanda yaptıkları faaliyetleri ve yer aldıkları projeleri katılımcılara aktardılar. 

  

Geçici Koruma Çalıştayı’nda 2.gün Göç araştırmaları ve çalışmaları yapan merkezleri ve faaliyetlerini öğrenmek amaçlı bir oturum gerçekleştirildi. Bu oturum kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) olarak biz de sunumumuzu gerçekleştirdik. Sunumumuzda hem yönetim kurulumuz hem akademisyenlerimiz hem de bizimle birlikte yol yürüyen öğrencilerimizin disiplinlerarası bir profile sahip olduğuna ve bunun göç ve kent alanında yapılan çalışmalarına çoğulcu bir yaklaşımla nasıl yansıdığını belirttik. Aynı zamanda hem ulusal hem uluslararası platformda işbirliği içerisinde hem geçici koruma altındaki Suriyelileri hem de diğer göç hareketlerini kapsayan etkinlikler ve projeler gerçekleştirdiğimizden bahsettik. Hem akademik anlamda hem de medya alanında ses getirmiş olan sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleşmiş olan Lives Matter belgeseli, Suriyeliler İstanbul Zirvesi, Göçte Kadın Paneli, Yerel Savunuculuk Okulu gibi diğer proje ve etkinliklerimizi de katılımcılara aktardık. 

2.günün devamında GİGM bünyesindeki farklı konularda uzman kişiler ve çeşitli STK’ların temsilcileri ile Kendi Kendine Yeterlilik ve Geçim Kaynaklarına Erişim başlığı altında iki oturumdan oluşan bir panel gerçekleştirildi. Bu panel doğrultusunda yapılan uygulamalar değerlendirilirken soru cevap eşliğinde öneriler de alındı.

Çalıştay’ın son gününde ise, Birlikte Yaşam Kültürü konusunda değerlendirmeler yaparak paneli başlatan Dr. Hasan Eşici’den sonra Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği alanları ve Sosyal Uyum Çalışmaları paneli gerçekleşti. Sosyal Uyumu sağlama ve hatta geliştirme amacıyla yapılmış ve yapılabilecek faaliyetler üzerinden ilerleyen panel sonucunda Geçici Koruma Çalıştayı sona erdi.

Etkinlik Görüntüle