Yerel Demokrasi, Katılım ve Kent Konseyleri Eğitimi BAUMUS-YERELİZ ortaklığında gerçekleşti.

  • Eklendiği Tarih : 10/06/2019

Yetersiz Kent Konseyi sayısının yarattığı katılım sorunu ve yerel demokrasi ihtiyacı konusunda bilgilendirmeyi hedefleyen eğitimde bu sayının artmasını ve kent konseylerinin yerel demokrasinin güçlü aktörleri haline gelmesi durumuna değinildi. Eğitimimiz, Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) olarak Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (YERELIZ) ile yapılan işbirliğinde, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Türkiye Temsilciliği desteği ile 11 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00-16:00 saatleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşti.

Dört oturumdan oluşan eğitimde ilk olarak Uluslararası Af Örgütü Üyesi olan Murat Çekiç “Hak Temelli Yaklaşım” başlığı altında katılımcıları bilgilendirdi. Bu bağlamda “Hak Nedir sorusuna cevap oluşturulmaya çalışıldı, Uluslararası İnsan Hakları çerçevesinde Türkiye Anayasası çeşitli örneklerle değerlendirildi. Hak Temelli Yaklaşımın önemine değinilirken verilen örneklerin yanı sıra bu yaklaşımı uygulamaya geçirmek için gerekli adımlar analiz edildi.

İkinci ve üçüncü oturumda İkbal Polat, Kent Konseyleri ve Mahalle Meclisleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Öncelikle Yerel Yönetim hakkında anlatım yapan Polat, Kent Konseyinin yerel yönetimleri sivilleştirme amaçlı olmasına değindi. Belediyelerin tarihsel gelişimini anayasa maddeleriyle desteklerken verdiği örneklerle sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki yerini ve belediyelerin kent konseylerine yeteri kadar yer verip vermediğini ele aldı.

Son oturumda ise Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit, Belediyelerde ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim hakkında sunum yaptı. Stratejinin tanımını yaparak anlatımına başlayan Eryiğit, Stratejik Planlamanın faydalarına değinirken yanlış bir stratejinin olumsuz sonuçlarından da bahsetti. Son olarak Çevre ve Kaynak Temelli Yaklaşım izlenerek Stratejik Planlamada dört temel soru değerlendirildi, Kamu Yönetimindeki önemi incelendi.

Etkinlik içerisinde Yerelİz tarafından hazırlanan üç farklı infografik eğitime katılanlara aktarılan bilgileri desteklemek amaçlı dağıtıldı.

1.Stratejik Plan nedir?

http://yereliz.org/projects/belediyeler-icin-10-adimda-stratejik-plan-yazimi/

2.Kent Konseyi nedir?

http://yereliz.org/projects/belediyeler-icin-10-adimda-kent-konseyi-nasil-kurulur/

3.Mahalle Komitesi nedir?

http://yereliz.org/projects/belediyeler-icin-10-adimda-mahalle-meclisi-kurulusu/ 

Bu eğitimi destekleyen, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Türkiye Temsilciliğine, Yerelİz ve eğitmenlerimize, son olarak katılımcılara çok teşekkür ederiz.

Etkinlik Görüntüle