Göçte Kadın BAUMUS Paneli Gerçekleşti

  • Eklendiği Tarih : 12/03/2019

“Kadın Tasarım Mekan Ulusal Sempozyumu” İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü’nde 8-9 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşti. BAUMUS’un her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında düzenlediği Kentte ve Göçte Kadın etkinliği bu yıl Kadın Tasarım Mekan Ulusal Sempozyumu ile birleşti. Sempozyumun ilk gününde BAUMUS “göç”, “ev”, “kadın ve göçmen olmak” ve “feminizm” konularının tartışıldığı Göçte Kadın Paneli ile katılımda bulundu.

Farklı bakış açılarından göç ve kadının ele alındığı panel, moderatör Doç. Dr. Ulaş Sunata’nın sunuşu ile başladı.

 

  • Doç. Dr. Didem Kılıçkıran (Kadir Has Üniversitesi) “Göçmen kadın ve ev” başlığı altında, göçmen kadınların evinde gerçekleştirdiği mülakatlardan alıntılarda bulunarak ev-aidiyet ilişkili görselleri analiz etti.

  • Elvira Budaichieva (Azattyk Radyosu Türkiye Muhabiri) “Bir göçmen kadın gazetecinin bakış açısından Türkiye'deki Orta Asyalı göçmen kadınların sorunları” adlı konuşmasında Orta Asyalı kadınların göç sebeplerinden ve göç ettikleri ülkelerde yaşadıkları psikolojik ve maddi sorunlardan istatistiklere dayanarak bahsetti.

  • Pelin Çakır (Sınır Tanımayan Kadınlar) “Sınır Tanımayan Kadınlar, Göçmen Kadınlarla Dayanışma Grubu Deneyim Paylaşımı” başlığında Sınır Tanımayan Kadınlar Dayanışma Grubu’nun göçmen kadınlarda ve LGBT+ bireylerde karşılaştıkları sorunları ve bunlara yönelik yaptıkları ve yapacakları aktiviteleri anlattı.

  • Son olarak Doç. Dr. Emel Coşkun (Düzce Üniversitesi) “Türkiye göç rejiminde kağıtsız göçmen kadınlar” başlığı altında akademisyen ve aktivist kimliği ile birlikte kağıtsız göçmen kadınların sıkıntılarını görünür hale getirdi.

Panelin sonunda Doç. Dr. Ulaş Sunata’nın yönetimi ve dinleyicilerin de katılımıyla soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.

 

Başta direktörümüze, Kadın Tasarım Mekan Ulusal Sempozyumu organizasyonunda Göçte Kadın BAUMUS Panelimize verdikleri destekten ötürü İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Emine Görgül ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Işıl Çokuğraş ve Research Worldwide İstanbul'a; katılımcılarımıza ve dinleyicilere ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.


Etkinlik Görüntüle