Göçte Kadın BAUMUS Paneli

  • Eklendiği Tarih : 05/03/2019

“Kadın Tasarım Mekan Ulusal Sempozyumu- Göçte Kadın BAUMUS Paneli”

Her sene 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında, Doç. Dr. Ulaş Sunata tarafından BAUMUS bünyesinde düzenlenen ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde yer alan;  Kadın ve Göç temalarını bir arada işleyen Göçte Kadın konferansı, bu sene 8 - 9 Mart 2019 günlerinde “Kadın Tasarım Mekan Ulusal Sempozyumu” başlığıyla İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde İç Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Doç. Dr. Emine Görgül (İstanbul Teknik Üniversitesi) ve Doç. Dr. Işıl Çokuğraş (İstanbul Bilgi Üniversitesi) tarafından fikri geliştirilen “Kadın Tasarım Mekan Ulusal Sempozyumu”nda en geniş ölçekte tasarım disiplininden başlayarak (kentsel tasarım, mimarlık, iç mimarlık, ürün tasarımı, moda tasarımı vb.), tasarım disiplinine katkı veren insan ve toplum bilimleri (feminist kuram, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, politika vb), edebiyat, görsel (sinema, grafik, etkileşim tasarımı, oyun tasarımı, reklam ve halkla ilişkiler vb) ve performatif (deneysel müzik, dans ve tiyatro) sanatların tümü ile etkileşim içerisinde, geniş katılımlı, inter-disipliner bir tartışma ortamının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu ulusal sempozyumun tüm programına ulaşmak için: https://kadintasarimmekansempozyum.wordpress.com/program/           

 

Bu sene Göçte Kadın BAUMUS Paneli olarak oluşturulan etkinlik, (Organizatör ve Moderatör: Doç. Dr. Ulaş Sunata) 8 Mart 2019 Cuma günü saat 14:45-17:30 arası bu ulusal sempozyumda yer alacaktır.

Göçte Kadın BAUMUS Panelinde bu sene şöyle bir içerik belirlenmiştir: “Panelde ilgili başlık göçmen kadının mekân ile ilişkisi ve mekânı dönüştürmeye yönelik mücadelesi olacaktır. Bu panel göçmen kadının farklı hallerini farklı disiplinler ve farklı bilgi birikim mekanizmalarıyla açıklamayı amaçlar. Akademik bilginin yanı sıra gazetecinin ve sivil toplumun bilgisini göz ardı etmemeyi deneyen Göçte Kadın paneli, öznenin kendisinin hem dolaylı hem de dolaysız deneyim paylaşımını önemser. Göçte Kadın paneli, hem göçmen kadınları pasif ve edilgen bir halden ziyade hem göçmenliğin hem de kadınlığın kesişimselliğinde aktif etken bir aktör olarak değerlendirir, hem de kesişimselliğin ışığında  “göçmen-olmayan” ve “kadın-olmayan” özneler ile ilişkiler ve karşılaşmalar üzerinden tartışır.”

Bu panelde öncellikle Didem Kılıçkıran’ın sunumuyla konut mekanları üzerinden göçmen kadının deneyimi ve kimlik okumasını değerlendireceğiz. Ardından Emel Coşkun Türkiye göç rejimi içinde kağıtsız göçmen kadın hallerini anlatacak. Daha sonra, Elvira Budaichieva bir göçmen kadın gazeteci gözüyle bu bağlamda gördüklerini aktaracak. Son olarak, göçmen kadına dair sosyal hareketin içinden Sınır Tanımayan Kadınlar, Göçmen Kadınlarla Dayanışma Grubu deneyim paylaşımında bulunacak.

Göçmen kadın ve "ev"

Doç. Dr. Didem Kılıçkıran, Kadir Has Üniversitesi

Türkiye göç rejiminde kağıtsız göçmen kadınlar

Doç. Dr. Emel Coşkun, Düzce Üniversitesi

Bir göçmen kadın gazetecinin bakış açısından Türkiye'deki Orta Asyalı göçmen kadınların sorunları

Elvira Budaichieva, Azattyk Radyosu Türkiye Muhabiri 

Sınır Tanımayan Kadınlar, Göçmen Kadınlarla Dayanışma Grubu Deneyim Paylaşımı

Pelin Çakır, Sınır Tanımayan Kadınlar

 

Göçte Kadın BAUMUS Paneli Konuşmacılar:

Ulaş Sunata, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) İstatistik lisansı ve Sosyoloji yüksek lisansını tamamladıktan sonra Sosyoloji alanında doktora yeterliliğini aldı. Göç alanındaki araştırmaları nedeniyle Almanya’nın Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü’nden (IMIS) davet aldı. DAAD ve Hans-Böckler Vakfı gibi önemli burs ödülleriyle sosyoloji doktora çalışmasını Osnabrück Üniversitesi’nde 2010 yılında bitirdi. Yaklaşık on yıldır Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olan Sunata göç ve diaspora çalışmalarıyla akademide özel bir yere sahiptir. Almanya’da yayınlanmış iki kitabının yanı sıra göç, küreselleşme, diaspora, şehirleşme ve toplumsal cinsiyet alanlarında yayınlanmış çok sayıda akademik makalesi bulunmaktadır. Türkiye’deki diasporalar başlıklı kapsamlı bir proje yürütmüştür. Son yıllarda Çerkes diasporası ve Suriyeli mülteciler konuları ile ilgilenmektedir. Ayrıca uluslararası emek göçü, beyin göçü, mülteci eğitimi, göçte sivil toplumun rolü gibi başlıklarda saha çalışmaları yapmaktadır. Göçün ve kentin sürekli artan önemini değerlendiren ve disiplinlerarasılığı ve takım çalışmasını daha güçlendirmek adına Sunata, 2014 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi’nin (BAUMUS) direktörlüğünü yapmaktadır.

Didem Kılıçkıran, Lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden, doktora derecesini ise The Bartlett School of Graduate Studies (UCL) den aldı. Doktora çalışması sırasında, 2002-2003 yıllarında The Bartlett UCL’de çeşitli araştırma projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldı. 2011’de Kadir Has Üniversitesi’ne katılmadan önce ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde mimari tasarım ve araştırma stüdyolarında öğretim yaptı. Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde farklı düzeylerde mimari tasarım stüdyolarının yürütücülüğünü üstlenmenin yanı sıra ev ve konut üzerine kuramsal içerikli bir ders vermekte , yüksek lisans düzeyinde de mimarlık söylem ve kuramları, toplumsal mekân kuramları ve toplumsal cinsiyet ve mekân üzerine dersler yürütmektedir. Mekânı, mimarlık, beşeri coğrafya, kültürel antropoloji, maddi kültür çalışmaları, feminist çalışmalar ve toplumsal cinsiyet çalışmaları perspektiflerinden bakarak anlamayı hedefleyen çok-disiplinli araştırmalarla ilgilenen Kılıçkıran, “İstanbul’da Avrupalı Kadın ve ‘Ev’: Konut Mekânları Üzerinden bir Kimlik Okuması” başlıklı TÜBITAK destekli araştırma projesini 2016’da tamamlamış, bu proje dışında, TU Berlin’de yürütülen ve sonuçları 2016’da Salt Galata’da sergilenen “Migrating Architecture” başlıklı projenin akademik danışma kurulu üyeliğini ve Dr. Billur Dokur’un "İstanbul'da Gezgin Göçmen Mutfakları: Yerel ve Küresel Kimliklerin Yemek Yolları Üzerinden Okunması" başlıklı, yine TÜBİTAK tarafından desteklenen doktora sonrası araştırma projesinin akademik danışmanlığını yürütmüştür. Çalışmaları ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yer alan Kılıçkıran, C. Alegria ve C. Hadrell ile “Space and Place: Exploring Critical Issues” (Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2013) başlıklı kitabı derlemiş ve Ali Cengizkan ile “Yerin Sesi”ni (Ankara: Arkadaş Kitabevi, 2009) kaleme almıştır.

Emel Coşkun, Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Toplumsal cinsiyet sosyolojisi, göç ve mülteci politikaları ve mültecilerle sosyal hizmet alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Toplumsal cinsiyet ve göç, kadın ticareti, kağıtsız göçmen kadınların işgücüne katılımı, Türkiye’nin sığınma rejimi, göç politikaları ve sosyal politika alanında araştırma ve çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca Sınır Tanımayan Kadınlar Göçmen Kadınlarla Dayanışma grubu üyesidir. 

Elvira Budaichieva, Kırgızistanlı gazeteci. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim fakültesi mezunu. 2005'te Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'de burslu yüksek lisansını tamamladı. Son on yıldır çeşitli uluslararası haber ajanslarının freelance muhabiri olarak, 2015'ten itibaren ise Kırgızistan'a yayın yapan Azattyk radyosunun Türkiye muhabiri olarak çalışmaktadır. İnsan hakları, göçmen hakları, insan ticareti ve fuhuş konulu yüzlerce radyo programı, televizyon programı ve makale yayınlamıştır. Evli ve üç çocuk annesidir.

Sınır Tanımayan Kadınlar, Türkiye’de yaşayan göçmen ve sığınmacı kadınların uğradığı ayrımcılık ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti görünür kılmak ve bu alanda politika üretmek amacıyla 2012 yılından itibaren bir ağ olarak faaliyet göstermektedir.

Etkinlik Görüntüle