The Local Politics of the Syrian Refugee Crisis

  • Eklendiği Tarih : 18/01/2018

6 Aralık 2017 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Türkan Şoray Konferans salonunda BAUMUS The Local Politics of the Syrian Refugee Crisis: Exploring Sub National Responses in Turkey, Lebanon and Jordan isimli araştırma raporunun ilk tanıtım etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Araştırma Oxford Üniversitesi Mülteci Çalışmaları Merkezince düzenlenmiş ve İşviçre Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmiş olup Oxford Üniversitesinden Profesör Alexander Betts, Dr. Ali Ali ve Çukurova Üniversitesinden Dr. Fulya Memişoğlu tarafından yürütülmüştür.

Konferans İşviçre Konsolosluğu Başkonsolos Konsorsiyumu Beat Schmid’in verdiği açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Alexander Betts’in çalışmalarının teorik çerçevesini tanıtmasıyla devam etti. Betts’e göre çerçeve söz konusu olan üç ülkenin oldukça farklı olan toplumsal bölünme ve dinamiklerini karşılaştırmaya uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlamıştır. Araştırmacılar, bu ülkelerin mülteci politikalarındaki farklılıkları incelemek amacıyla her ülkenin mülteci politikasını belirleyen toplumsal bölünmeleri ve dinamikleri yansıtan üç farklı yerel bölge seçmiştir. Bu bölgeler Türkiye için Gaziantep, Adana ve İzmir; Ürdün için Sahab Zarqa ve Mafraq ve Lübnan için çoğunluk Hıristiyan, Şii ve Sunni bölgelerdir.

Teorik çerçevenin tanıtımının ardından Dr. Fulya Memişoğlu Türkiye üzerine olan araştırmasının sonuçlarıyla devam etti. Memişoğlu’nun bulgularına göre bu bölgelerin yerel yönetimlerinin parti bağları ve seçmen kaygıları Suriyeli mültecilere yönelik politikaların şekillenmesinde temel roller oynuyor.

Araştırmanın Türkiye kısmının açıklanmasından sonra Dr. Ali Ali Ürdün ve Lübnan üzerindeki çalışmasından bulguları anlatmaya geçti. Ali’nin sonuçlarına göre, Lübnan konusunda, gelen Suriyelilerle aynı dini mezhebe ait olan grupların yaşadığı bölgeler mültecilere daha açık bir politika takip ediyor. Tersi söz konusu olan bölgelerde Suriyeli mültecilere olan politikaların daha sert ve kısıtlayıcı olduğu söylenebiliyor. Ürdün konusunda ise mülteci politikalarının ana belirteci söz konusu şehirlerin belediye yetkilileri olduğu söylenebilir.

Araştırmacıların sunumlara cevap olarak Doç. Dr. Ulaş Sunata rapora kısa bir genel bakış sağlayan  eleştirel bir konuşma yaptı. Sunata’nın eleştirileri daha çok teorik çerçevenin ülkeler arası analiz yapmak için farklı kültürel bölünmeleri kullanması ve kimlik konseptinin tanımı ve yorumu zor ve bağlam bağımlı olması üzerineydi.

Etkinlik Doç. Dr. Ulaş Sunata’nın yönettiği soru cevap seansıyla son buldu.

Etkinlik Görüntüle