BAUMUS SEMINAR “CASH TRANSFER AND POVERTY REDUCTION STRATEGY” - 10.11.2017

  • Eklendiği Tarih : 24/11/2017

BAUMUS’un düzenlediği “Nakit Transferi ve Yoksulluğun Azaltılması Stratejileri“ konulu seminer 10 Kasım 2017 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü, Fazıl Say Salonunda yapıldı. Seminer’in ilk bölümünde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, BETAM direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Bülent Anıl, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ebru Canan Sokullu ve BAUMUS Kurucu Direktörü Doç. Dr. Ulaş Sunata açılış konuşmacısı olarak yer aldılar.

                            

 

                             

Prof. Narlı, konuşmasında; Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün ve özellikle BAUMUS merkezinin çalışmalarının önemine dikkat çekti. BETAM Direktörü Prof. Gürsel ise, açılış konuşmasında yoksulluk ölçümündeki metodolojik sorunlara değinerek, Türkiye çapında yapılan farklı araştırmaların çok değişik sonuçlar verdiğini belirterek güncel sorunları ortaya koydu. Buna paralel olarak Yrd. Doç. Dr. Bülent Anıl, metodolojik sorunların altını çizerek bölgesel farklılıkların bu uyuşmazlıklara sebep olduğunu belirtti; bunun yanında araştırma yöntemlerinin uyuşmayan veriler vermesine karşın yine de kayıtdışı ekonomi ve tarımsal nüfusun artmasıyla fakirliğin doğru orantılı olarak arttığını açıkladı.

                                     

 

                                     

 

 Doç. Dr. Ebru Canan Sokullu, demokratikleşme ve kalkınma arasında bir bağlantının bulunduğunu ve ekonomik açıdan kalkınmış ülkelerde demokratikleşmenin de görüleceğini işaret etti. Son olarak koordinatörümüz Doç. Dr. Ulaş Sunata, gelişim çalışmaları ve göç araştırmalarının önemine dikkat çekti ve göç araştırmalarının yalnızca göçmenlerle ilgili değil aynı zamanda göçmenlerin etrafındaki insanlar ile ilgili olduğunun, bu sebeple her açıdan incelemenin ve interdisipliner çalışmanın önemine değinerek günün konuşmacısı Prof. Dr. Behrooz Morvaridi’yi ”Nakit Transferi ve Yoksulluğun Azaltılması Stratejileri“ konulu araştırmasını sunması için kürsüye davet etti.

                                  

 

                                    

Prof. Morvaridi, konuşmasında öncelikle konunun tarihsel gelişimine değinerek Neo-Liberalizmin yarattığı sorunlardan dolayı yoksulluğun azaltılması stratejilerinin geliştiğini belirtti. Bu politikaların özellikle gelir adaletsizliğini arttırması sebebiyle hükümetleri hiç olmazsa ahlaki açıdan birtakım önlemler almaya ittiğini söyleyen Prof. Morvaridi, ayrıca küreselleşmenin bu önlemlere etkisine değindi. Özellikle nakdi yardımlar üzerinde Prof. Morvaridi hedef yoksul grubun belirlenmesi hususundaki yaklaşımları belirterek bunlardan doğan sorunlara dikkat çekerek, bu niteliklere sahip kimselerin tespitinde hataların ve verimsizliklere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin nakit yardımlarında başarılı bir grafik çizdiğini ve COMCEC içerisinde yardım sistemlerinin örnek olarak alındığını ortaya koydu. İki tip, şartlı ve şartsız nakdi yardım olmak üzere iki tipte nakdi yardım sisteminin olduğunu belirten Prof. Morvaridi; bu yardım uygulamaları bakımından Brezilya, Tunus, Oman ve Türkiye üzerinden örnekler verdi.

                                

 

Araştırmasının sonuç kısmında, ilk olarak hane halkının bu yardımları iyi bir şekilde harcadığı, yardımların aile bireyleri ve özellikle çocuklar için fazlasıyla iyi sonuçlar yarattığını; beslenme yardımı ve kaliteli eğitim alan çocukların daha sağlıklı ve başarılı olduğunu ortaya koyan Prof. Morvaridi, hem kısa vadede yoksulluğun azaltılabileceğini hem de bunun gayri safi milli hasıladan ufak bir miktarın ayrılarak gerçekleştilebileceğini belirtti. Öte yandan bu nakit yardımlarının sadece kısa vadeli bir çözüm olduğunu, yoksulluğun sadece nakit yardımlarıyla aşılamayacağını da belirtti.

Etkinlik Görüntüle