Kentte ve Göçte KADIN Konferansı

  • Eklendiği Tarih : 15/03/2017

Kentte ve Göçte KADIN etkinliği, 8 Mart 2017 Dünya Kadınlar gününde BAUMUS kurucu direktörü Ulaş Sunata’nın moderatörlüğünde Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlendi.Program ‘Kentte Kadın’ ve ‘Göçte Kadın’ başlıkları altında iki oturumdan oluştu.

  8 Mart’ta gerçekleşen sunumların ilk oturumunda Yrd.Doç.Dr.Bihter Somersan neoliberalizm ve popülizm ile kadın hareketlerine değindi,Türkiye’de uluslararası ilişkiler akademisyenleri olan Doç.Dr.Selcen Öner ve Yrd.Doç.Dr. Merve Özdemirkan’ın sunumlarında dikkat çektikleri konu ise eğitim hayatına başlarken  kadın ve erkek sayısının  eşit sayıda olmasına karşın akademyaya geçip mevkileri arttıkça kadın akademisyen sayısının azalması ve bunların nedenleriydi.

Kadının soyadı onun kişiliğinin bir parçasıdır,değişmemelidir düşüncesiyle konuşmasını detaylandıran Doç.Dr Aslı Makaracı’dan  sonra kadına yönelik erkek şiddeti ve bununla ilgili hem ulusal hem uluslararası hukuki düzenlemeler başlığı altında sunumunu gerçekleşen Av.Selin Nakıpoğlu konuşmasının sonunda özellikle konferansa katılan genç kadınlar için digital şiddeti tanımladı ve buna maruz kalanların haklarından bahsetti.Şiddet, iktidar ilişkileri içinde kadının feminist mücadelesinde eşitlik talebinin arttığının altını çizen Doç.Dr.Sevgi Uçan Çubukçu birinci oturumun son konuşmacısıydı.

İkinci oturumda kadın ve sınır başlığıyla Nuran Kızılkan Farina, Şanlıurfa deneyiminden  hikayeler ve görsellerle sunumunu destekledi. İstanbul’da göçmen ve kadın olmak konusuna değinen Sanem Öztürk,toplumsal cinsiyet bağlamında kayıt olamama durumunun yarattığı sıkıntılara değindi. İkinci oturumda genel olarak sınırdaki kadınların yaşadıklarını,ihtiyaçları,sıkıntılarından bahsedildi ve göçte kadın konusunun daha çok üzerinde durulması gerektiğini vurgulayarak göçmen kadınların ihtiyaçlarına yönelik politika önerileri sunuldu. Bahsedilen oturumun konuşmacıları sivil toplum örgütünde gönüllü olmanın önemini vurguladılar. Her iki oturumun sonunda soru-cevap kısmı yapılarak akıllardaki soru işaretleri giderildi.

 Etkinlik Morçatı,Mavi Kalem,KADAV gibi kurumların yanısıra kadın haklarına ve mücadelesine gönül vermiş ve bu konuda çalışmalar yapan ,geçmişten günümüze kadının geldiği yere bakıp umutlu olan fakat ne yazık ki günümüzde hala şiddet türlerine ve baskıya maruz kalan kadınlar için umutsuz olan birbirinden değerli kadın akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşti.

 

Etkinlik Görüntüle