BETAM Türkiye İşgücü Ağları Toplantısı

  • Eklendiği Tarih : 31/01/2017

BETAM, 26-27 Ocak 2017 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Turkey Labor Market Network Meeting” başlığıyla bir etkinlik düzenledi. Bu toplantının ilk oturumunda BAUMUS kurucu direktörü Ulaş Sunata da konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin iki günlük programı iki konu üzerinde yoğunlaştı. İlk gün Suriyeli mültecilerin Türkiye işgücü piyasasındaki durumu tartışılırken, ikinci gün yerel işgücünün durumuna odaklanıldı. Etkinliğe akademisyenler, uluslararası organizasyonlar ve devlet kurumları gibi birçok farklı çevreden katılım sağlandı. BETAM, Understanding Children’s Work ve World Bank’in düzenlediği toplantıda iki gün boyunca süren seminerlerle beraber düzenlenen panelde özellikle mültecilerin durumu üzerine önemli sorunlar masaya yatırıldı.

26 Ocak’ta gerçekleşen sunumlarda Suriyeli mültecilerin ülkedeki ve iş piyasasındaki genel durumu ile ilgili bilgiler verildi. Ulaş Sunata’nın bildirisi, özellikle düzensiz göçün sınıra yakın alanlardaki etkisi üzerine yoğunlaştı. Sahada çalışma yürüten akademisyenler ve organizasyonların karşılaştığı sıkıntılar ile yasal boyutta ihtiyaç duyulan düzenlemeler dile getirildi. Bununla beraber, devlet kurumlarından gelen katılımcılar, bürokratik ve yasal süreçlerle ilgili güncel bilgiler sağladı. İkinci günde ise, işgücü piyasasındaki yerel aktörlerin durumu masaya yatırıldı. Özellikle iç göç, eğitim durumu, kültürel etmenler ve zaman yönetimi gibi başlıklar öne çıktı.

Etkinlik Görüntüle