Direktör Yardımcısı Dr. Ela Kaçel RWTH Aachen Üniversitesi Yıllık Sergisindeydi

  • Eklendiği Tarih : 04/05/2016

Fotoğraflar: Ela Kaçel

Kapak Fotoğrafı: Bettina Schürkamp

 

BAUMUS Direktör Yardımcısı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ela Kaçel, RWTH Aachen Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin düzenlediği yıllık sergi etkinliğinde açılışta yaptığı konuşma, Mimarlık Kuramı kürsüsü ile birlikte hazırladığı sergi ürünü ve sergi gazetesinde çıkan yazısıyla yer aldı. Jahresausstellung Architektur (JAA) gazetesinde çıkan yazısında 1950lerden itibaren Almanya’daki göçmen işçiler için yapılan konutlar üzerinden şehirlerin göçe nasıl karşılık verdiğini inceleyen ve bu noktadan son dönem mülteci krizindeki barınma seçeneklerine değinen Kaçel, etkinlikteki konuşmasında göçün mimari ve şehir planlama içindeki önemli yerine değindi.

Yıllık Mimarlık Sergisi'nin bu seneki ayağı 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında RWTH Aachen Üniversitesi’nde gerçekleşti. Serginin bu seneki konusu göçün mimari ve şehir planlama üzerindeki etkisi olarak belirlendi. Bu doğrultuda sergide yer yapma pratiklerine yönelik çalışmasıyla yer alan Kaçel, sergi kapsamında düzenlenen panelde sunum yapan uzman konuşmacılar arasında yer aldı.

 

Etkinlik sırasında göç ile ilgili çalışmaları paylaşmak adına çıkarılan gazetede Kaçel “From ‘Türme der Gastarbeiter’ to Refugee Camps: (Con)temporary Responses to Migration” başlıklı yazısıyla yer aldı. Bu makalesinde Almanya’ya 1950li yıllarda alınmaya başlayıp 1960larda göz önüne çıkan misafir işçiler için yapılan toplu konutların şehir kültürüne, göçmenler arasındaki algısına ve mimari fotoğraf tarihinde ele alınış şekillerine değindi. Bu noktadan yola çıkarak, günümüzdeki en büyük göç hareketlerinden olan mülteci krizindeki barınma sorununun altını çizen Kaçel, geçici göç pratiğinin ve normalleşmiş yerinden edilme durumunun üzerine inşa edilen konaklama seçeneklerinin taşıdığı risklere dikkat çekti ve kalıcı çözümlere ihtiyacı dile getirdi. Göçün şehir içinde kültürel çeşitlilik mi yabancılaşma mı getireceğinin barınma uygulamalarıyla yakın ilişkisini gözler önüne seren yazı ayrıca günümüzdeki geçici mülteci kamplarının anonim ve tek tip formatının yarattığını aiddiyet ve kimlik sıkıntılarını da gösterdi. Metnin tamamına aşağıdaki “Etkinlik Görüntüle”  butonundan ulaşılabilir.

 

 

 

 

 

Etkinlik Görüntüle