Suriyeli Mülteciler İstanbul Zirvesi Forumunda Son Durum Tartışıldı

  • Eklendiği Tarih : 02/05/2016

14 Mart 2016 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde BAUMUS tarafından düzenlenen Suriyeli Mülteciler İstanbul Zirvesi; New York Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, Toronto Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden uzman isimler ve Amerikan Bilimler Akademisi Gençlerin Geleceğine Yatırım Forumu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Zirve üç oturumda gerçekleşti. İlk iki oturumda herkese açık panelde mevcut durum, araştırmalar ve tecrübeler paylaşıldı, son oturum ise konu üzerine çalışan çeşitli alanlardan kişilerin davetli olduğu ve mültecilerle ilgili konuların tartışıldığı kapalı bir forum olarak düzenlendi.

Medyada yoğun ilgi gören etkinliğin ardından kapalı bir oturumda servis sağlayıcılar, uluslararası işbirliği, Türkiye ve dünyadaki son durum başlıkları üzerine yapılan özel toplantıda, Zirve’nin en önemli isimlerinin katılım gösterdiği kapalı oturumda çalışmalar yapılırken karşılaşılan sorunlar tartışıldı, önerilerde bulunuldu.

Moderatörlüğünü New York University’den Selçuk Şirin’in üstlendiği forum kapsamında üç konu üzerine tartışma yürütüldü; servis sağlayıcılar, araştırmacılar ve gelecekteki işbirlikleri. Öncelikle servis sağlayıcıların sahada karşı karşıya kaldıkları sorunları tartışan forumda uluslararası üyelerin ortaya koyduğu açılımlarla şu anki duruma ışık tutuldu. Araştırmacıların saha deneyimlerinden yola çıkarak ilerleyen konuşmalarda tekrar uluslararası boyuttaki işleyiş üzerinden çalışmacıların sorunlarına cevap arandı. Son olarak ulusal ve küresel çapta işleyen birçok araştırmacı ve STK’nın değerli katılımıyla gelecekte planlanan projeler ve çalışmalar paylaşıldı, bu toplantının üretken işbirliklerine öncü olması amaçlandı.

Toplantıya Angela Diaz (The Mount Sinai Hospital), Ann Masten (University of Minnesota), Bilge Selçuk (Koç Üniversitesi), Ceren Acartürk (Şehir Üniversitesi, Project Lift), Cheryl Polk (HighScope Educational Research Foundation), Constanza Liliano Alarcon (Fundacion Alpina Bogota-col), Duysal Aşkun Çelik (Murat Hüdavendigar Üniversitesi), Ece Çiftçi (SosyalBen), Esra Şahin (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu), Gökçe Ergin (Şişli Belediyesi), Helia Molina Milman (University of Santiago), İbrahim Tekeş (Yıldız Teknik Üniversitesi), Katelyn Hepworth (Bernard van Leer Foundation), Kimber Bogard (National Academies of Science), Lawrance Aber (New York University), Lorraine Sherr (University College London), Nilgün Sarp (Bahçeşehir Üniversitesi), Nilüfer Narlı (Bahçeşehir Üniversitesi), Nurper Ülküer (Türkiye Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği), Özlem Karaırmak (Bahçeşehir Üniversitesi), Safaa Shaer, Selçuk Şirin (New York University), Stephen Lye (University of Toronto), Suna Hanöz (Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)), Şevin Gülfer Sağnıç (Helsinki Yurttaşlar Derneği), Ulaş Sunata (Bahçeşehir Üniversitesi), Yasemin Sırali (Hüsnü Özyeğin Vakfı) ve Yiğit Aksakoğlu (Bernard van Leer Foundation) katıldı.

Servis sağlayıcıların tartışıldığı kısımda öncelikle SosyalBen, Hüsnü Özyeğin Vakfı, Şişli Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vafi (AÇEV), Helsinki Yurttaşlar Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ve Project Lift’ten temsilciler yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi ve karşılaştıkları aksaklıklardan bahsetti. Devlet okulunda eğitim veren Esra Şahin, Suriyeli çocukların eğitime erişiminde okul yönünde karşı karşıya kalınan sıkıntılara değindi. Suriyeli bir öğretmen olan Safaa Shaer ise bu süreçte mültecilerin servis almada ve entegrasyonda yüzleştikleri sorunları dile getirdi. STK’ların tabi olduğu yasal çerçevenin de konuşulduğu toplantıda Amerikan Bilimler Akademisi Gençlerin Geleceğine Yatırım Forumu üyeleri geçmiş deneyimleri üzerinden paylaşılan sorunlara öneriler sundu.

Akademisyenlerin tecrübelerinin paylaşıldığı kısımda Murat Hüdavendigar Üniversitesi, Şehir Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, New York University, University of Minnesota, University College London ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nden katılan üyeler araştırmalarda karşılaşılan sorunları tartıştı. Kültürel olarak uyumlu ölçü araçlarına duyulan ihtiyaç, perspektifler, mültecilere ulaşmakta yaşanan aksaklıklar gibi birçok konunun konuşulduğu kısımda geçmiş göç ve travma çalışmalarının yapabileceği katkıların altı çizildi ve teknolojinin araştırma yöntemlerine adaptasyonunun getirebileceği çözümler irdelendi.

Son olarak işbirliği olanaklarının konuşulduğu bölümde katılımcılar ulusal ve uluslararası araştırmaları ve projelerini paylaştı. Mülteciler üzerine çalışmaların ve kaynakların paylaşılabilmesi için ortak bir portal oluşturma fikri üzerinde duruldu.

Etkinlik Görüntüle