Başmüşavirliğin Düzenlediği Çalıştayda Göç Merkezleri ve Akademisyenler Bir Araya Geldi

  • Eklendiği Tarih : 15/01/2016

Başbakan Başdanışmanı Dr. Muhammet Murtaza Yetiş’in yönettiği Başbakanlık Göç ve İnsani Yardımlar Başmüşavirliği tarafından 13 Ocak 2016’da İstanbul’da düzensiz göç konusunda, akademisyenler arası işbirliği ve kamu ile akademi arasındaki iletişimi güçlendirme amacıyla çalıştay düzenlendi. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Ulaş Sunata da davetli olarak toplantıya katıldı.

 

20160113_144101.jpg

 

Göç ve iltica konularında çalışma yürütenlerle devlet kurumları arasındaki iletişim ve işbirliği önündeki aksaklıklara eğilmek ve akademisyenlerin konu üzerine bulgu ve önerilerini paylaşmak amacıyla gerçekleşen toplantıda, başmüşavirliğin üretilen politikalardaki yeri anlatıldı, akademisyenlerin yaşadıkları sıkıntılar tartışıldı. Bu çalıştayda halk sağlığı, kişisel verilerin güvenliği, mevzuat ve yargının şeffaflığı, sivil toplum kuruluşlarının durumu, konu ile ilgili bilgi toplanmasında yaşanan sıkıntılar ve devlet kurumlarının bilgi paylaşımında görece sorunlu ve eşit olmayan tutumu değerlendirildi.

 

Devlet ve Akademisyenler Arasındaki İletişim

Toplantının açılışında konuşan Yetiş, bu çalıştayla beraber kamu kurumları ve akademisyenler arasındaki iletişimi güçlendirme niyetinden bahsederek bu toplantıların devamı ve kurumsallaşmasını amaçladıklarını açıkladı. Ayrıca, devlet politikalarında şimdiye kadar konuyu geçici görme eğilimi hâkimken artık bir değişimin yaşandığını belirtti. Bu değişim sırasında etkinliğin artması için akademisyenlere olan ihtiyacı dile getirdi. Toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilmek adına bilgi üreten kurumlarla politika üreten kurumların arasında sağlam bir köprü şarttır. Akademisyenlerin çalışmaları, ilgi isteyen sorunları ve aksaklıkları anlamadaki en önemli araçtır.  Bu bağlamda, çalıştayda da desteklenen bu toplantıların düzenli gerçekleşmesi niyeti önemlidir ve devam edecek uygulamalarla anlam kazanacaktır.

Akademisyenlerin Bilgi Erişimi Sıkıntısı

Toplantıda devlet kurumlarının bilgi paylaşımında ciddi sıkıntılar yaşandığı üzerinde duruldu. BAUMUS Kurucu Direktörü Sunata bu bağlamda özellikle Ankara’da devlet üniversitelerinin devlet kurumlarındaki bilgiye erişimde bir adım önde olduğu, diğer şehirlerde veya vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin geri plana düştüğünün altını çizdi. Bunun üstesinden gelebilmek adına, tüm resmi kararların herkesin ulaşabileceği bir kaynaktan duyurulması ve resmi bilgilerin erişilebilirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Etkinlik Görüntüle