Bilim Akademisinin Çalıştayında Mültecilere İlişkin Araştırmalar Konuşuldu

  • Eklendiği Tarih : 21/12/2015

Bilim Akademisi tarafından 18 Aralık 2015’te Bilgi Üniversitesi’nin Dolapdere Kampüsü’nde düzenlenen “Türkiye’de Mültecilere İlişkin Yapılan Bilimsel Çalışmaların Bilançosu” isimli çalıştayda çeşitli üniversiteler ve araştırma merkezlerinden akademisyenler bir araya geldi. BAUMUS Kurucu Direktörü Ulaş Sunata da davetliler arasındaydı.

Öncelikli olarak yapılan çalışmalarda kat edilen yol konusunda bilgi paylaşımını hedefleyen toplantıda ayrıca araştırmacıların görüşlerine, sorunlarına ve önerilerine de yer verildi. Çeşitli alanlarda çalışma yürüten akademisyenler konu ile ilgili bulgularını açıklarken karşılaştıkları sorunları ve bunlara yönelik önerilerini dile getirdi. Konuşulanlar arasında göç konusundaki terminolojinin belirsizliği, hem önceki hem de şu anki duruma dair güvenilir bilginin eksikliği, veri güvenliği ve paylaşımındaki aksaklıklar, Suriyeli mülteci çocukların durumu ve konuya dair uzman eksikliği gibi konular yer aldı. Ancak tartışmalarda ön plana çıkan hukuki süreçte yaşanan sıkıntılar oldu.

İzinler Konusundaki Belirsizlik En Büyük Engel

Çalıştay boyunca birçok konuşmacının dile getirdiği üzere, mülteci meselesiyle ilgili kurumların akademisyenlerle resmi bilgiyi paylaşmasındaki aksaklıklar ve İçişleri Bakanlığı izinlerine dair belirsizlikler, araştırmacıların önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün sağladığı bilgilerin diğer kaynaklarla ne kadar tutarlı olduğu sorunsalıyla beraber, Bakanlık izni konusu da akademisyenler için büyük önem teşkil ediyor. İzin alma sürecinin öngörülememesi, karar sürelerinin görece uzaması, bu sürecin uluslararası ortaklıklarda yarattığı sorunlarla beraber karar alma sürecinde devlet için riskli görülen konuların ayıklanması yoluna gidilebileceği endişesi toplantıda dile getirilen sıkıntılar arasındaydı. Ayrıca bilgi sağlayan kurumlar arası rekabetten ve toplanan bilgilerin kullanılabilir data haline getirecek kurumların sürece dahil olmamasından kaynaklanan sorunlar da dile getirildi.

Göç Bakanlığı’na İhtiyaç Var

Çalıştayda hukuki prosedür ve izin süreciyle ilgili deneyim ve fikirlerini paylaşan Ulaş Sunata, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili önemli noktalara değindi. Araştırma ortaklarından kullanılan metodlara, görüşmecilerden karar süresine kadar birçok konuda izin alma süresince yaşadıklarının üzerinde durdu. İltica ve göç konularının geniş kapsamı karşısında genel müdürlüğün yetersiz kaldığını belirterek, bakanlığa dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Konunun üç farklı hukuk alanının kapsamı altında incelenebileceğini belirtti. Ek olarak, veri kaynağı olarak geçmişte alınan bilgilerin farklı sistemlerle toplanmasından doğan tutarsızlıklara işaret etti.

Etkinlik Görüntüle