Burak Huysal

Akademisyen
Hukuk

Burak Huysal halen Bahçeşehir Üniversite Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bilim Dalında yüksek lisans derecesi almış, 2009 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bilim Dalında doktorasını tamamlamıştır. Milletlerarası aile hukuku, yabancılar hukuku ve milletlerarası özel hukuk alanında kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.