Tirşe Erybaysal Filibeli

Akademisyen
Yeni Medya

Yeditepe Üniversite’sinde 2007 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslarasası İlişkiler bölümünden lisans derecesini almış ve ardından Galatasaray Üniversitesinde Medya ve İletişim Çalışmaları alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini tamamlamıştır. Göç temasının medya yansımalarına çalışmalarında yer vermektedir. 2018 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Yeni Medya Bölümü Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.