Yeşim Pekiner

Akademisyen
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Lisans öğrenimini 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 2002 yılında yine aynı üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümü’ne devam ederek “Kabulden Redde: Erken Tarih Türkiye-AET ilişkilerinde, İki Kritik Dönem, 1959 ve 1979”, teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans süresince, Siyasi Düşünce Tarihi, Çağdaş Siyasi İdeolojiler, Uluslararası İlişkiler, Türk Siyaseti, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Türk-Yunan İlişkileri, Küresel Şehir İstanbul, Din ve Siyaset, İnsan Hakları Hukuku, Çevre Politikaları, Sosyal Değişim ve Siyaset gibi derslerde araştırma görevliliği yaptı. Boğaziçi Üniversitesi ve Avrupa Komisyonu’nun ortaklaşa yürüttüğü “Adalete Erişim Projesi’nde” baş araştırmacı olarak çalıştı. Bu proje kapsamında, polislere, avukatlara, savcı ve yargıçlara insan hakları eğitimi vermek üzere eğitim müfredatını hazırladı; Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’nde yürütülen insan hakları davalarını Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi’nin ilgili maddelerine bağlı olarak araştırdı ve karşılaştırmalı olarak analiz etti. 2008-2013 yılları arasında, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nde (BETAM) sosyal araştırmalar ekibinin bir parçası olarak yürütülen Türkiye Değerler Araştırması, Türkiye Değerler Atlası, Radikalizm ve Aşrıcılılık Araştırması, Avrupa Sosyal Taraması, Sürdürülebilir kalkınma, Avrupa Değerler Araştırması, Türkiye Kalkınma Raporu, Küreselleşen Dünya’da İstanbul, Türkiye’de Siyaset Bilimine Yön Verenler projelerine araştırmacı olarak katıldı. Yine aynı dönemde, Avrupa Konseyi, Ford Vakfı ve Açık Toplum Enstitüsü tarafından yürütülen “Uluslararası İnsan Hakları Eğitimi’ni” aldı. Özel ilgi alanı olan, İnsan Hakları ve Mülteci Çalışmaları çerçevesinde “Mültecilere Yasal Yardım Projesi” kapsamında Helsinki Yurtdaşları Derneği Mülteciler Komitesi kurucu üyesi olarak sığınmacı ve mültecilere sosyo-ekonomik ve yasal yardım sağlamak üzere mülteci konusu üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları, akademik kurumların ilgili araştırma birimleri ve basın yayın organlarından ilgili medya gruplarıyla irtibat halinde mülteci ve sığınmacılara yönelik duyarlılığın artırılması, mevcut müktesebat hakkında toplumun bilinçlendirilmesi için gönüllü çalışmalar yürüttü; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne başvuran sığınmacıların öz biyografilerini menşei ülke araştırmalarıyla destekleyerek, Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde dava dosyalarını hazırladı. Yeşim, aynı zamanda 9 senedir caz vokalistliği yapmakta, Bahçeşehir Üniversitesi’nde vokal teknik ve vokal repertuar dersleri vermektedir. Aralık 2012’den beri kurucu üyesi olduğu BAU Caz sertifika ve Eylül 2014 yılı itibariyle de caz yüksek lisans programının açılmasıyla birlikte Bahçeşehir Üniversitesi Caz Akademisi Direktörlüğü’nü yürütmektedir. Halen, Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü doktora öğrencisidir. Çalışma alanları Demokratikleşme, Göç ve Mülteci çalışmaları, İslam ve Politika’dır.