Yavuz Günalay

Akademisyen
Lojistik Yönetim

1965 yılında Ankara’da dünyaya gelen Dr. Yavuz Günalay, 1983 yılında Ankara Fen Lisesinden mezun olmuş ve sonrasında Elektrik Mühendisliği derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (1987), Endüstri Yüksek Mühendisliği derecesini Bilkent Üniversitesinden (1991) ve İşletme Doktoru derecesini McMaster University (1996) Kanada’dan almıştır. Doktora sonrasında yurt dışı ve yurtiçi çeşitli üniversitelerde çalışan Dr. Günalay 2007 yılından bu yana Bahçeşehir Üniversitesi İ.İ.B.F. öğretim üyesidir. Bahçeşehir Üniversitesinde İ.İ.B.F. Dekan yardımcılığı ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevlerini de yürüten Yavuz Günalay’ın ilgi duyduğu araştırma konuları arasında, Üretim ve Telekomünikasyon sistemleri, stokastik modelleme, kuyruk teorisi, bilişim sistemleri ve çevre ekonomisi sayılabilir. Bu konularda 20’nin üzerinde uluslararası yayın ve kongre sunumları olan Dr. Günalay, aynı zamanda 2 uluslararası derginin danışma kurulundadır. 1990 yılından bu yana 20’nin üzerinde kongrenin yürütme ve akademik kurullarında görev yapan Dr. Günalay, TÜBİTAK, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası projelerinde de görev yapmıştır. 2013 yılında TÜBİTAK desteği ile düzenlenen Sosyal Bilimlerde Proje Yazma Çalıştayında da eğitimci olarak görev almıştır.