Sibel Baykut

Akademisyen
MA, Rektörlük

Yeditepe Üniversitesi Kültürel Antropoloji programında doktora öğrencisidir. Doktora tez çalışmasında, Türkiye’de şehitlik kavramının kültürel temellerini, Çanakkale Savaşları özelinde incelemektedir. Toplumsal anma merasimlerini de içeren etnoğrafik çalışmasında “ülke için ölmek” nosyonunun toplumsal bellek içinde tören, ziyaret ve anıtlar yoluyla nasıl inşa edildiğini analiz etmeyi hedeflemektedir. İlgi alanları, Çanakkale Savaşları, 1. Dünya Savaşı anıtları, toplumsal anma merasimleri, göç çalışmaları ve toplumsal bellektir. Şu an Bahçeşehir Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.