Selcen Öner

Akademisyen
Uluslararası Ticaret

Lisans öğrenimini 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını 2002 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, doktorasını 2008 yılında Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2002-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi, 2005-2008 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, 2008’de Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir yıl öğretim görevlisi, 2009’dan itibaren de Bahçeşehir Üniversitesi AB İlişkileri bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa kimliği, AB siyaseti, Türk dış politikası ve Türkiye’de sivil toplum üzerine çalışmaktadır.